ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน ของ ครูกนกพร  ชะเต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย       วิทยฐานะ -

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร  อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์